سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا معروفی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احد صمدی – استادیار، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عیسی امینی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

آلیاژ آلومینیم ۶١٠١ جزو آلیاژهای سریAl-Mg-Siبوده و به عنوان هادی برق دارای کاربرد گستردهای در خطوط انتقال نیرو است. بر این اساس در این تحقیق، تاثیر مقدار آهن بر خواص مکانیکی و فیزیکی میلههای آلیاژ آلومینیم ۶١٠١ از طریق انجام آزمونهای کشش و مقاومت الکتریکی استاندارد بررسی شد. علاوه بر آن، برای بررسی علت شکست نمونه ها در فرایند کشش سیم، ریزساختار آنها با میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشیSEM)مجهز به سیستم آنالیز شیمیایی فازیEDS)و همچنین پراش سنجی پرتو ایکسXRD) مورد مطالعه قرار گرفت