سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فواد عسجدی – کارشناس علوم تغذیه و کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان
حمید اراضی – استادیار دانشگاه گیلان
سحر فرازی ثمرین – کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
محمد مرادخانی – کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده:

اصطلاح «تخریب عضلانی» به آسیب ماترکس برون سلولی و سلول های عضلانی ناشی از فعالیت ورزشی اشاره دارد که معمولاً پس از فعالیتهایی که دارای یک جزء برونگرا باشند رخ می دهد و در نهایت باعث پارگی سارکولما و ضعف عملکرد طبیعی می گردد و مهم ترین شاخص های غر مستقیم آن سطوح CK و LDH سرمی می باشد. راهبردهای مختلفی در جهت کاهش میزان تخریب مورد مطالعه قرار گرفته اند که می توان به سرما درمانی، اولتراسوند، داروهای ضد التهابی و مصرف مکمل ها اشاره نمود. در این میان اسیدهای آمینه شاخه دار (BCAAs) از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. مصرف BCAAs قبل و یا حین فعالیت ممکن است باعث بهبود عملکرد و تأثیر مثبت بر درک فشار و خستگی روانی در ورزش گردد. تحقیقات متعددی نشان دادند که مصرف نوشیدنی حاوی اسید آمینه ضروری و شاخه دار + کربوهیدرات قبل از تمرین های مقاومتی و استقامتی سبب کاهش CK و LDH میگردد. در برخی تحقیقات نیز تفاوت معنی داری در سطوح CK خون و یا درد عضلانی پس از انقباضات برون گرا بین 3 گروه نوشیدنی (کربوهیدرات ، کربوهیدرات + پروتئین و دارونما) مشاهده نشد. در این تحقیق سعی شد تأثیر مصرف جداگانه و ترکیبی کربوهیدرات و اسیدهای آمینه شاخه دار بر CK و LDH سرم و درک درد بررسی شود.