سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا شهری – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس
سعیدرضا اله کرم – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش پوشش های نانو کامپوزیتی کبالت-ذرات نیترید بور (هگزاگونال) به روش رسوب گذاری الکتریکی بدست آمد.پوشش نانو کامپوزیتی کبالت-ذرات نیترید بور (هگزاگونال) با استفاده از جریان پالسی در حمام کلریدی بر روی مس اعمال شد.مقادیر مختلف نانو ذره نیترید بور از 5 تا 20 گرم بر لیتر به حمام کلرید کبالت افزوده شد و ترکیب شیمیایی، سختی، ضریب اصطکاک و نرخ سایش بررسی گردید. با توجه به خواص نانو ذره نیترید بور با ساختار هگزاگونال به عنوان روانکار جامد، نتایج نشان دادند که حضور این ذرات با میزان بهینه موجب کاهش نرخ سایش و ضریب اصطکاک زمینه کبالت می شود و همچنین با افزایش مقدار این ذرات سختی و به تبع آن مقاومت به سایش کاهش می یابد