سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – شرکت توانیر – دفتر مجامع علمی

چکیده:

یکی از پارامترهای مؤثری که در انتخاب تجهیزات الکتریکی، کابلها و هادیها خطوط انتقال و توزیع نیرو دخالت دارد، تحمل حرارتی آنها در مقابل عبور جریان اتصال کوتاه می باشد . برای حفظ سلامت تجهیزات در مقابل جریانهای اتصال کوتاه لازم است مقدار و زمان تداوم عبور جریان طوری کنترل گردد که درجه حرارت هادیها از میزان معینی تجاوز نکند .
گرچه در کلیه سطوح ولتاژ جریانهای اتصال کوتاه بسیار مهم و کنترل آنها ضروری است اما در شبکه های توزیع و فوق توزیع این عامل نقش عمده ای را در انتخاب مقاطع هادی ها به عهده دارد و عدم کنترل درست آن می تواند باعث تخریب جدی هادی ها گردد . در این مقاله ضمن توجه به شبکه های برق رسانی کشور تاثیر ناهماهنگی عملکرد رله ها و تأخیر صدور فرمان قطع جریان توسط آنها در سلامت هادی ها بررسی می شود .