سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
ایوب حلوایی – دانشیار و عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهرا

چکیده:

در این تحقیق اثر میزان حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات حاصل از جوشکاری قوسی تنگستن-گاز TIG)آلیاژهایAl-Mg-Siبررسی شد. با تغییر نوع جریان در دو حالت جریان متناوبAC) و جریان پالسی تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین حرارت ورودی با تغییر سرعت جوشکاری کنترل گردید. بدین منظور از فلز پرکننده(ER4043 Al-5%Si) جهت انجام جوشکاری استفاده شد. بررسی ریزساختار توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی و آزمایشهای مکانیکی نشان دادند که با تغییر نوع جریان از حالت متناوب به حالت پالسی میزان حرارت ورودی کاهش و خواص مکانیکی بهبود یافت. همچنین با استفاده از جریان پالسی ساختار حاصل از جوشکاری ریزدان هتر از جریان متناوب شد و پهنای ناحیه متأثر از حرارت کاهش یافت.