سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضوانی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمال
موسی رضوانی – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی

چکیده:

چندین دهه است که بنزین و گازوئیل سوختهای اصلی بخش حمل و نقل در بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد استفاده قرار میگیرند. بیش از دو دهه است که از اتخاذ سیاست های مبتنی بر توسعه ظرفیتهای استفاده از LPG گذشته و اکنون بیشتر بر استفاده از CNG تأکید می گردد. افزایش مصرف سوختهای فسیلی باعث ایجاد صدمات زیست محیطی تحمیل هزینه های غیر مستقیم می گردند. بیش از یک دهه است که گفته میشود دیگر زمان آن رسیده است که از خودروهای با سوخت پاک استفاده کنیم. خودروهای برقی در جهان بیش از یک دهه است که مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با توجه به اثر مثبت این نوع خودروها بر کاهش مصرف سوخت های فسیلی و در نتیجه آلودگی هوای شهرها باید به دنبال راهکارهایی برای توسعه و گسترش این صنعت در کشور بود. واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و هدفمند نمودن یارانه ها تقابل بین حامل های مختلف انرژی را باعث شده است و اتخاذ سیاست های مناسب درباره خودروها را باعث شده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی و مقایسه میزان مصرف خودروهای مختلف استراتژی شرکت های توزیع برق درباره خودروهای برقی مورد بررسی قرار گیرد.