سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شبنم نسل سراجی – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
یحیی سنخنگوی – دانشجوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخی گروه فیزیوتراپی

چکیده:

این پژوهش نیمه تجربی با هدف تأثیر سنجی یک دوره تمرین شنای کرال سینه بر میزان اتساع قفسه ی سینه ی 47 آزمودنی دختر سالم 9 ساله به روش نمونه گیری ساده از گروه در دسترس انجام یافت.