سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شادی شفیع نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد
فریده صفایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد
زهره ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد

چکیده:

هنراسلامی،مانندهرهنردینی ومقدس دیگری،باارزشهاومفاهیم دینی سازگاراست و تحت تاثیر آنها بوده است. و مقصود واقعی هنر اسلامی چیزی جز تجلی حقیقت ذات پروردگار نیست.معماری، جامع بسیاری از هنرهاست، در این راستا معماری اسلامی مولود الهام درونی هنرمند است که از حکمت و معنویت حاکم بر تعالیم اسلامی نشأت میگیرد. در این نوشتار ابتدا نقش فرهنگ در معماری به طورعام مطرح شد و در ادامه به طور اخص نقش فرهنگ اسلامی در معماری مورد ملاحظه قرار گرفته است. به طور ویژه جهت کسب بینش نسبت به ارتباط فرهنگ اسلامی با معماری موضوعات مختلف و در عین حال مرتبطی همچون منشاء معماری اسلامی، ویژگیهای معماری بناهای اسلامی، و نقش فرهنگ اسلامی در ایجاد تناسب و هارمونی فضاها مورد بحث قرار گرفته است. به طور کلی نتایج بررسی این موضوعات نشان می- دهد که میتوان به نقش فرهنگ اسلامی در نحوه معماری قایل بوده و جلوههای آن را در ظاهر بنا، سبک طراحی فضاهای داخلی و خارجی و اصول هندسی بنا مشاهده نمود.