سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد رحیقی – مرکز تحقیقات هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

امواج الکترومغناطیسی ابزار اصلی برای شناخت و مطالعه جهان فیزیکی و بیولوژیکی است . شروع آموختن در کودکی با “ دیدن “ اشیاء بوسیله نورکه همانا موج الکترومغناطیسی است، صورت میگیرد . با استفاده از انواع مختلف امواج الکترومغناطیسی میتوانیم به شناخت خواص دنیای اطراف خود بپردازیم . ًمثلا از امواج مادون سرخ میتوان برای مطالعه ارتعاش ترازهای اتمی استفاده کنیم یا با پرتو x ساختار اتمی مولکولها را بررسی کنیم . پیشرفت علمی، تا حد زیاد به ساختن چشمههای بهتر امواج الکترومغناطیس و استفاده مؤثرتر از آنها بستگی دارد . سینکروترون چشمه بسیار شگفتانگیز از امواج الکترومغناطیس ( پرتو x ، نور ماوراءبنفش و همینطور مادون سرخ ) و بسیار سودمند برای کند و کاو در مواد و سیستم های بیولوژیکی است و برای شناخت کامل این نکته دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرد . اول، چه عاملی امواج تابش از سنکروترون را چنین قدرتمند مینماید ؟ دوم، چرا برای تولید این امواج نیاز به چنین تجهیزات پیچیده داریم؟ در این سخنرانی، اصول و مبانی فیزیکی ایجاد تابش سینکروترون و همچنین کاربردهای گستره آن به ویژه در زمینه های فیزیک، مهندسی و پزشکی بحث و بررسی خواهد شد .