سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا کلاته جاری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – کنترل

چکیده:

با ارائه ی تابلوهای هوشمند تعیین کننده ی حداکثر سرعت مجاز در جاده های کشور در صورتی سیستم هوشمند تعیین کننده ی حداکثر سرعت مجاز برحسب اصول مهندسی توسط افرادی خبره وضع می شود طبیعی است که شعور رانندگان به رعایت قانون برانگیخته می شود که به دنبال آن کاهش سوانح جاده ای را در پیش خواهد داشت. پارامترهای اثرگذار بر تعیین حداکثر سرعت مجاز وضعیت جاده ، وضعیت آب و هوا، میزان دیددر جاده، میزان تردد و … متغیرهایی زبانی هستند و مدل خاصی در ریاضیات کلاسیک، جهت انجام محاسبات مهندسی ندارند. لذا با استفاده از منطق فازی متغیرهای زبانی را در قالب ریاضی آورده و بستری مناسب جهت انجام محاسبات مهندسی فراهم می کنیم