سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ریحانه مروی –

چکیده:

گسترش جوامع انسانی در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، گستره روابط بشر را وسعت بخشیده است. از آن جا که افزایش آسیب پذیری درجوامع نسبت به زندگی فردی بشر گریز ناپذیر می باشد. لذا برای سلامت وحفظ روابط اجتماعی، باید اصول و قواعدی برای آن درنظر گرفته شود. بنابراین رعایت عفاف به عنوان یک عامل موثر در جهت سالم سازی جامعه، ضروری بوده و طراحی و مهندسی صحیح و اجرای آن در یک جامعه سالم الزامی است. در سالم سازی جامعه، مردم وحکومت، هر یک وظایفی برعهده دارند. امر به معروف و نهی از منکر، روش تربیتی مناسب، آسان سازی ازدواج از جمله وظایف مردم و فرهنگ سازی عفاف از جمله وظایف حکومت در این حوزه می باشد. نظارت حکومت بر عفاف می تواند، در حیطه مدیریت محله ای، از طریق عملکرد شوراها در محلات و نظارت مردم بر عفاف می تواند بصورت یک نظارت همگانی و مشارکت در اجرای طرح مدیریت محله باشد. این پژوهش با بررسی ابعاد مشارکت فرهنگی طرح مدیریت محله بر توسعه فرهنگ عفاف، درصدد است تا تأثیر آن را بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بسنجد و در این راستا با توجه به این هدف، درصدد بررسی این مهم است که مشارکت شهروندان در منطقه ۳ تهران(با تأکید بر عملکرد شورایاری ها) چگونه می تواند با طرح مدیریت محله در اشاعه فرهنگ عفاف نقش داشته باشد. و شهروندان با اداره امور محله خود چگونه می توانند این فرهنگ را توسعه بدهند