سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز اسدابادی – دانشجویرشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

چکیده:

همانند بسیاری از پدیده های طبیعت، اب و هوا نیز متغیر است شدت فعالیتهای صنعتی در طی ۲۰۰ سال گذشته در دنیا منجر به افزایش بی سابقه غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر و افزایش دما در لایه های پایین اتمسفر گردیده است که این عامل باعث تغییرات اقلیمی در سطح کره زمین شده است که به نوبه خود اثرات هیدرولوژیکی را در پی دارد بی نظمی در وضعیت بارندگیها، خشکسالی ها و یا بارانهای بی موقعدر نقاط مختلف دنیا در ارتباط با چنین تغییرات اقلیمی ذکر می گردد. تغییرات هیدرولوژیکی مرتبط با گرم شدن دما در اثر گازهای گلخانه ای اثراتی از قبیل تغییر زمان و الگوی منطقه ای بارندگی را در پی دارد بطوریکه ۱/۵ تا ۴/۵ درجه افزایش دما، میانگین جهانی، بارندگی متوسط جهان را از ۳ تا ۱۵ درصد افزایش میدهد کهاین تغییر بارش اثرات قابل انتظاری را برروی فرسایش سفره های اب زیرزمینی و وقوع سیل به جای می گذارد ولی این ابدوی بیشتردر عرضهای بالاتر امکان پذیر گشته و در عوض عرضهای پایین تر کاهش آن را تجربه کرده اند.