سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مازیار عبدی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

روانشناسی محیطی مطالعه پیچیده بین مردم و محیط اطرافشان است به عقیدهجیفورد Gifford روانشناسی محیطی با شاخه اصلی روانشناسی تفاوت دارد زیرا به محیط فیزیکی روزمره می پردازد ازلحاظ فیزیکی نور و رنگ به یک طیف تابشی منحصر به فرد تعلق دارند بنابراین وجود رنگ وابسته به وجود در روشنایی است اگر چه در بسیاری از تحقیقات این نکته مورد توجه قرارنگرفته است زمینه معماری ترجیح می دهد هردوجنبه را بطور جداگانه بررسی کند و همچنین حوزه تحقیقات آینده و ارایه سخنرانیهای که تکراری و سطحی شده اند را محدودمی کند این علم چارچوبی از نقطه نظرات تحقیق ها و فرضیات را فراهم می آورد که می تواند به ما در درک بهتری از روابط متقابل انسان و محیط اطراف کمک کند اگر ما بدانیم چه چیز در گذشته عملکرد بهتری از خود نشان داده است برای طراحی بهتر در آینده آمادگی بیشتری خواهیم داشت.