سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ولایت زاده – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز، ایران

چکیده:

گرد و غبار همواره مناطق مختلفی از کره زمین از جمله آفریقا، غرب آسیا، چین، استرالیا را تحت تاثیر قرار می دهد. دستکم از 4 دهه پیش تا حالا، توفان های متعددی در طول هر سال در ایران و سایر کشورهای منطقه گزارش شده است کهموجب بروز گرد و غبار و حتی جابجایی ماسه های مناطق مستعد شده است. بر اساس مطالعات اولیه منشاء عمده این توفان هادر بخش هایی از عراق، سوریه و عربستان قرار دارد. شاید از جمله علل بروز این پدیده را مسائلی مثل تغییرات اقلیمی، کاهشبارش و بروز خشکسالی های متوالی و طولانی، تغییر کاربری اراضی و کاهش قابل توجهی از پوشش گیاهی در منطقه ذکر کرد.گرد و غبارهای شدید در سال های اخیر در جنوب غرب ایران تاثیرات اکولوژیکی منفی بر اکوسیستم های تالابی نظیر تالابشادگان و هورالعظیم داشته است. در مورد منشأ ریزگردها 2 نظریه وجود دارد: نظریه ای که تأکید می کند منشأ این ریزگردهاعراق و عربستان، سوریه و حتی شمال آفریقاست و روی این نظریه تبلیغ گسترده ای شده است، نظریه دوم، بر داخلی بودنمنشأ بخشی از ریزگردها تأکید می کند که منشأ ریزگردها مناطق تالابی مجاور مرز ایران و عراق به ویژه تالاب هورالعظیم اعلامشده است.