سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

پایداری در اصل به مفهوم ایجاد محدودیت در آثار نامطلوب زیست محیطی و فعالیت در چارچوب محدویت های موجود کالبدی و طبیعی است بنابراین محدودیت های موجود ناشی از عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی می باشد.طراحی شهربه گونه ای که حاصل رضایت بخش و مطلوبی برای زندگی شهری پایدار داشته باشد،محور اصلی طراحی شهری آینده خواهد بود لذا پایداری به عنوان یکی از ارکان اصلی طراحی در مقیاس های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.بدیهی است مسئله تنها تعیین چند منطقه حفاظت شده در دور دست نیست بلکه توجه به محدودیت های اکولوژیکی وآثار محیط زیست در هرمرحله از توسعه شهروهرجنبه از طراحی در شهر باید مدنظر قرار گیرد.در این مقاله به بررسی آثار زلزله بر شهر و ساکنین آن و همچنین واکنش ها و عکس العملهای شهر و مردم در برا بر زلزله پرداخته خواهد شد