سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فیروزه مهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مریم حیدری –
زهرا افتخاری – کارشناس ارشد گفتاردرمانی

چکیده:

نمازیک عملکرد معنوی است که باعث ارتباط با موجود متعالی می شود و یک عمل ساده برای برگرداندن ذهن و قلب بسوی مقدسات است نماز ازجمله عباداتی است که اثرات مادی و معنوی بسیارزیادی درزندگی بشر دارد ارکان نماز نیت تکبیره الاحرام قیام رکوع سجده هرکدام جز به جز فواید و آثاری مهم دردستگاه های مختلف بدن دارد این مقاله یک مطالعه اسنادی است که به بررسی متون درحوزه آیات و آموزه های قرانی درزمینه نماز می پردازد جامعه پژوهش مجموعه مکتوبات و مستندات مرتبط با موضوع مطالعه ازطریق مقالات و مطالب اینترنتی میب اشد و نمونه گیری به صورت هدفمند براساس میزان وابستگی ارتباط به مضامین تحت مطالعه و دربرگیرنده کلید واژه های مرتبط بوده است مطالبی که درمورد فواید علمی و پزشکی دراین مقاله نماز گفته میشود همگی دربرگیرنده بعدکوچکی از ابعاد متعددنماز است فرم ویژه بدن بههنگام اقامه نماز و فواصل موجود میان رکوع و سجود تاثیرات مثبت بسیاری برسلامتی به ویژه سلامتی قلب دارند.