سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نگین معنوی زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابراهیم اصل سلیمانی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
سهیلا بوجاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدرضا جلیلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

یکی از شناخته شده ترین مواد گسیلی برای LED های آلی پلیمر پلی فلورین با دوشاخه فرعی اکتیل پلی۹و۹ دی اکتیل فلورین است دراین مقاله لایه های PFO درحلال تولئن با نسبت ۱۰mg/ml به روش پخش اسپینی و روش قطره ای به ترتیب به صورت لایه های نازک و ضخیم لایه نشانی شده اند سپس نمونه ها به مدت ۲ دقیقه دردمای ۱۰۰ درجه حرارت داده شده تا حلال از لایه تبخیر و چسبندگی PFO برروی شیشه بیشتر شود خواص اپتیکی ساختار کریستالی و ساختارسطحی این لایه ها به کمک آنالیز های طیف SEM ‘ XRD UV/VIS/IR مورد بررسی قرارگرفته اند نتایج نشان میدهد که لایه های PFO ساختارآمورف داشته و لایه های نازک بدلیل مقاومت دربرابرگرمای ۱۲۰ درجه ساختارشان تغییر نکرده و درصد بالایی از نور را از خود عبور میدهند به عبارت دیگر دارای باندانرژی ممنوعه پهنی هستند که می توان با آلاییدگی توسط مواد دیگر طیف کامل رنگی را از آنها بدست آورد.