سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد عادلی – دانشگاه پیام نور مشهد گروه فیزیک
صابر فرجامی شایسته – دانشگاه گیلان دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
متین ساعی – دانشگاه گیلان دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است با استفاده از تئوری Mie تاثیر شعاع پوسته و جنس محیط برفرکانس تشدید پلاسمون سطحی درنانوساختارهای هسته – پوسته بررسی شود نشان داده می شود که نانوساختارهای هسته – پوسته به دلیل داشتن دو فصل مشترک داخلی و خارجی بین فلز و دی الکتریک دارای دو فرکانس تشدید پلاسمون سطحی هستند.