سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
جواد استادمحمدی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده:

دنیای علم ازدنیای نیایش متفاوت است اما متباین نیست لکن نتایج دعا و نیایش را میتوان ازروی علم هم دریافت زیرا نیایش نه تنها به روی حالات عاطفی بلکه بروی کیفیات بدنی نیز اثرمی کند بیماری را بهبود می بخشد این کیفیات هرچقدر غیرقابل درک باشد اما باید به واقعیت آنها معترف بود نیایش به آدمی نیروی تحمل غم ها و مصائب را می بخشد باعث سلامت و سکون روانی شده انسان را امیدوار می کند و قدرت ایستادگی و مقاومت دربرابر حوادث بزرگ را به او میدهد نماز یاد خداست و یادخدا قلب را مطمئن می سازد و انواع بیماریهایی را که نفوس انسان ها به آنها گرفتار است معالجه می کندامام علی می فرماید یاد خداداروی انواع بیماری هاست و قران کریم سریعامتذکر شده که الابذکر الله تطمئن القلوب یادوذکر خداوند آرامش بخش دلهای آدمی است.