سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدعباس قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری دانشگاه بوعلی
حسین بانژآد – استادیار گروه مهندسی آب
محمدرضا غفاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

افزایش کارایی مصرف آب WUE در آبیاری محصولات کشاورزی خصوصا درمناطق خشک و نیمه خشک حائز اهمیت زیادی است روشهای آبیاری زیرسطحی و تحت فشار اگر بدرستی طراحی شوند با توجه به شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران بویژه یزد بدلیل کاهش تبخیر و کاهش تلفات نفوذ عمقی و رواناب دارای راندمان بالاتری هستند. این پژوهش در یک واحد گلخانه ای دارای بافت خاک لوم شنی که دارای هدایت الکتریکی آب آبیاری 1500 میکروموس در سانتی متر می باشد واقع در مجتمع گلخانه ای همت آباد استان یزد در یک دوره کاشت 120 روزه کشت بهاره صورت گرفته است به منظور بررسی تاثیر آبیاری قطره ای زیرسطحی و ارایش لوله های فرعی بر کارایی مصرف آب و عملکرد خیار گلخانه ای ازمایش در قالب طر ح ازمایشی کاملاتصادفی با پنج تیمار و سه تکرار انجام شد.