سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ماهرخ شمس آذر – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات واحد اردبیل
محمد نریمانی – استاد، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات واحد اردبیل

چکیده:

سلامت روانی اعضای خانواده های دارای بیمار روانی، به عنوان مهمترین پشتیبان فرد بیمار در طول دوره های بروز اختلال، و به عنوان مراقب، لزوم ارائه ی خدماتی مثل مهارت های مقابله با بیماری روانی را تأیید می کند. تأثیر اختلالات روانی نه تنها در افراد مبتلا، بلکه در اطرافیان آنها از جمله اعضای اصلی خانواده و دیگر بستگان ممکن است علت و یا نتیجه ی مشکلات ارتباطی خانواده باشد. بنابراین کیفیت پشتیبانی و ارائه ی خدمات و آموزش به اعضای خانواده ی اسیب دیده در برقراری روابط مثبت با دیگران اثرات مهمی دارد. هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارت همدلی بر روابط مثبت با دیگران در خانواده های دارای بیمار روانی است. روش مطالعه از نوع آزمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای خانواده بیماران روانی می باشد. در این بررسی از تحلیل واریانس جند متغیره استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت آموزش مهارت همدلی بر داشتن روابط مثبت با دیگران در اعضای خانواده های بیمار روانی تأثیر داشته است و خانواده های بیماران روانی در برخورد با مشکلات و اطرافیان با استفاده از راهبردهای آموزش داده شده بهتر برخورد کنند و سازگاری این افراد افزایش پیدا می کند.