سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه جوادی پور – کارشناس مدیریت صنعتی

چکیده:

دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک در بررسی رشد و توسعه اقتصادی جوامع همواره به سرمایه های فیزیکی و تعیین عوامل آن در رشد اقتصادی معطوف بوده است و نقش و جایگاه سرمایه انسانی و آموزش و پرورش نیروی متخصص انسانی در رشد و توسعه پایدار جوامع در تحلیل آنها هیچ جایگاهی نداشت . بعد از دهه 1950 بود که تغییرات کیفی در نیروی کار به صورت مهارت ها و تخصص های ناشی از سرمایه گذاری در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی مطرح و به تدریج مفهوم سرمایه انسانی ، اهتمام به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی جوامع در تحلیل های اقتصادی به نحوی شایسته مورد توجه قرار گرفت . نتایج تجربه و مطالعات کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که آموزش ارتباط نزدیکی با رشد اقتصادی دارد و عدم توجه به تحقیق و توسعه و نادیده گرفتن تاثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از مهمترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است .