سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم بذری – شرکت توزیع تهران بزرگ
حمیدرضا منصوری – شرکت توزیع تهران بزرگ
مرتضی بهادری – شرکت توزیع تهران بزرگ

چکیده:

صنعت مادر و حیاتی برق به عنوان اصلی ترین صنعتی که تامین کننده نیازهای بنیادی صنایع دیگر و بخشهای مهم اقتصادی- تجاری ، کشاورزی ، خانگی، عمومی است در چرخه و گردونه توسعه اقتصادی- اجتماعی نقش بارز و اساسی دارد . با تکیه بر این مساله که هدفمندکردن یارانه ها ، دیدگاه انبوه مشترکان را در زمینه بهره گیری مناسب از انرژی برق کانالیزه می کند این حرکت تاثیر بسزایی در تامین برق مطمئن و پایدار و ایجاد تعادل بین تولید و عرضه انرژی الکتریکی و توسعه روزافزون این صنعت را دارا می باشد. باتوجه به اجرای مرحله هدفمندی یارانه دربخش برق ، دراین مقاله سعی شده است به تاثیر این موضوع پرداخته شود .ابتدا تاثیر اصلاح قیمتها بر روی الگو و میزان مصرف مشترکین بررسی گردیده است سپس میزان درآمد شرکت های توزیع و سود ناشی از این قانون برای آنها مورد تحلیل قرار گرفته است . درتمام مطالعات انجام شده ،این تاثیرات بر روی یک ناحیه نمونه آماری که شرکت توزیع برق تهران بزرگ می باشد مورد مطالعه قرار گرفته است .کلیه اطلاعات از سیستم جامع آماری استخراج شده است و درنهایت به بررسی لزوم اجرای کامل اصلاح قیمتها دربخش فروش انشعاب پرداخته شده است.