سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جابر کریم پور – استادیار دانشگاه تبریز
احسان نجف زاده اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
مجید مقدم – دانشجویکارشناسی ارشدنرم افزار

چکیده:

امروزه با گسترش اینترنت نیاز به یک کانال امن به یکی از نیازهای اجتناب ناپذیر برای فراهم کردن امنیت شبکه ها مبدل گشته است برای جلوگیری از حملات در بین دو یا چند شبکه ی کامپیوتری دیواره های اتش قرار می گیرند این دیواره ها سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری هستند که با استفاده از قوانین و سیاستهای معین شده ی شبکه ها به کار می رود دیواره های اتش به تنهایی برای امنیت شبکه های کامپیوتری کافی نمی باشند زیرا فقط حملاتی که در خارج از شبکه صورت می پذیرند توسط این سیستم ها متوقف می شوند و حملات داخلی غیرقابل کنترل هستند برای جلوگیری از حملات داخلی سیستم های تشخیص نفوذهای غیرمجاز وارد میدان شده و امنیت شبکه ها را برعهده می گیرند سیستمهای کشف ورود غیرمجاز سیستمهای نرم افزار ی و سخت افزاری هستند که به منظور تحلیل امنیت سیستم اتفاقاتی را که در کامپیوترها و شبکه های کامپیوتری رخ میدهند را نظارت می کند این سیستم ها اطلاعات مربوط به ترافیک شبکه را از نقاط مختلف شبکه و یا سیستمهای کامپیوتری جمع اوری م یکنند و این اطلاعات را برای محافظت از سیستم و شبکه استفاده می کنند دراین مقاله سعی داریم سیستمهای تشخیص نفوذ را مورد مطالعه قرا ردهیم و کاربرد تکنیک های داده کاوی دراین سیستم ها را بررسی کنیم.