سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین اخوت – گروه مهندسی برق، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران- گروه مهندسی برق، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایر
محسن سیماب – گروه مهندسی برق، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران- گروه مهندسی برق، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایر

چکیده:

این مقاله ساختار جدیدی جهت بازیاب دینامیکی ولتاژ باهدف کاهش اعوجاجات هارمونیکی کل و افزایش کیفیت انرژی الکتریکیتحویلی در هنگام خطای کاهش لحظه ای نامتعادل ولتاژ را نشان می دهد. همچنین ساختار جدید مورداستفاده در مبدل منبع ولتاژبازیاب دینامیکی ولتاژ که با استفاده از دو مبدل سه فاز سه سطح دیود کلمپ ایجادشده است، به واسطه استفاده از سیستم کنترلیFeedforward دارای عملکرد مطلوبی به خصوص در هنگام ایجاد خطای کاهش لحظه ای نامتعادل ولتاژ می باشد. جهت اثبات اینموضوع بررسی هایی بر روی ولتاژ سه فاز خروجی در باسبار الکتروموتور و مشخصه های کارکردی گشتاور، سرعت و جریان استاتورالکترموتورالقایی سه فاز قفس سنجابی در دو وضعیت حضور و عدم حضور بازیاب دینامیکی ولتاژ با ساختار جدید صورت گرفتهاست. همچنین جهت مدل سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ با ساختار جدید در یک سیستم تست از Simulink نرم افزار Matlabاستفاده شده است.