سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشیار دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید رامین اسعد سجادی – دکترای سازه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی یکی از سیستمهای مقاوم در برابر زلزله هستند یکی از راههای افزایش جذب انرژی در انها استفاده از ایده فولاد نرم است دراین تحقیق تئوری ایده فولاد نرم براساس تئوری اندرکنس ورق و قاب برای دیوارهای برشی فولادی ارائه شده سپس این تئوری با استفاده از نتایج ازمایشگاهی و المان محدودی مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق از تعدادی از نمونه های ازمایشگاهی تاکاهاشی و همکاران استفاده شدهاست نتایج تحقیق نشان میدهند که استفاده از فولاد نرم باعث افزایش جذب انرژی در حدود 23 تا 72 درصد نسبت به فولاد معمولی ساختمانی خواهد شد و تاثیر ان برروی نمونه های بدون سخت کننده بیشتر از نمونه های با سخت کننده است بعلاوه در ورقهای بدون سخت کننده استفاده از فولاد نرم قابلیت بهتری برای افزایش جذب انرژی نسبت به سخت کننده دارد.