سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایدا خاکزاد – تبریز دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده هنر و معماری گروه معماری

چکیده:

امروزه معماری پایدار از مسائل مهم معماری می باشد که فناوری نانو در این زمینه نقش مهمی دارد این مقاله این نقش بطور مثال در چگونگی مقاوم کردن بیشتر مواد و مصالح در برابر تغییرات جوی چگونگی استفاده از نانو پوشش ها ، همچنین استفاده از مواد و مصالح هوشمند، حسگرهای زیستی و ساخت نانوخانه ها و چگونگی استفاده از تکنولوژی نانو در ساخت آنها مورد بررسی قرار می گیرد هدف ازاین تحقیق نشان دادن کارکردهای مواد نانو در بخشهایی خاص و بررسی مواد جدید از دیدگاه معماری پایدار می باشد و توسعه هایی که نیازهای کنونی را تامین کند بدون انکه مخاطره ای برای توانایی نسلهای اینده جهت تامین نیازهایشان ایجاد نکند این مقاله به روش کتابخانه ای و بررسی متون به مطالعه چگونگی استفاده ازموادنانو در طراحی و ساخت بناهاو تاثیر ان در معماری پایدار و محیط زیست و … می پردازد.