سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیرارسلان رضازاده – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد باغبانی
مجید رجایی – استادیار
سیدعبدالحسین محمدی – مربی گروه باغبانی

چکیده:

در خاکهای کشاورزی جنوب بالا بودن PH خاک، یکی از مهمترین عوامل اختلال تغذیه ای گیاهان می باشد در جهت رفع و یا کاهش مشکل آزمایشی به شکل فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل 4 سطح اسید سولفوریک در آب آبیاری 2 سطح گوگرد و 3منبع آهن در خاک بود دانهالهای یکساله لیموترش در گلدانهای حاوی خاک مورد آزمایش کشت شدند. یک ماه پس از استقرار دانهالها اعمال تیمارهای اسیدی شروع شد. از زمان شروع اعمال تیمارها، آزمایش بمدت 5 ماه ادامه یافت. در پایان آزمایش عناصر فسفر ، روی، مس، منگنز و آهن گیاه به روش تجزیه شیمیایی و میزان PH خاک نیز به روش شیمیایی تعیین شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان اد که اسیدی کردن آب آبیاری و همچنین گوگرد تلقیح شده با تیوباسیلوس قادر به کاهش موضعی PH خاک و افزایش قابلیت استفاده عناصر کم مصرف و فسفر می باشد. در بین منابع آهن کلات آهن تاثیر بیشتری بر افزایش جذب آهن توسط گیاه داشت.