سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا عبدی – مربی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج ف
محمد هدایت – استادیار

چکیده:

ساختار و پایداری خاک در نفوذ پذیری و جذب آب و مواد مغذی، در رشد و نمو گیاهان تأثیر بسزایی دارد . یکی ازراه کارهای نوین، کاربرد مواد مصنوعی سوپر جاذب و معدنی زئولیت به عنوان اصلاح کننده های خاک و افزایش دهنده راندمان مصرف آب در مقابله با خشکی است . از طرفی در مناطق جنوبی کشور با آب و هوای گرم، تولیدات خارج از فصل به دلیل ارزش افزوده بالا رو به گسترش است . در این راستا تولید نشاء به صورت یک حرفه ی اختصاصی رو به فزونی نهاده است . انتظار می رود کاربرد زئولیت و سوپر جاذب به خاک بتواند ضمن کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت و کمیت نشاء، در روند رشد و نمو گیاه در مزرعه نیز موثر باشد