سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

توزیع بار جانبی ناشی از زلزله تابع مشخصات دینامیکی سازه و رفتار غیرخطی آن است و در طول زلزله تغییر می کند توزیع بارجانبی باعث تغییر در توزیع نیروها و تغییر شکلها در اجزای سازه می شود به گونه ای که برای مجموعه ای ازس ازه ها یک توزیع بار و برای مجموعه ای دیگر ممکن است توزیع دیگری حالت بحرانی شود لذا دستیابی توزیع بار مناسب جهت تحلیل و طراحی ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق جهت بررسی این موضوع قابهای خمشی فولادی متوسط مهاربندی شده 4 ، 8 و 12 طبقه مدل گشته و تحت 6 الگوی بارگذاری جانبی قرا رگرفته و بطور جداگانه برای هر الگوی بار تحلیل و طراحی شده اند پس از طراحی قابهای فولادی با ضابطه های دستورالعمل بهسازی لرزه ای ارزیابی و رفتار غیرخطی انها از جمله سطح عملکرد اعضا و توزیع مفاصل پلاستیک برای تعیین الگوی بارگذاری جانبی مناسب مورد بررسی قرارگرفته است برای ارزیابی سازه ها از نرم افزار Sap2000 نسخه 14/0 و روش تحلیل استاتیکی غیرخطی pushover استفاده شده است.