سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن حسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان گروه مهندسی عمران
حمیدرضا طغیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان گروه مهندسی عمران اصفهان
مجتبی طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان گروه مهندسی عمران اصفهان
محمد صادقی – شرکت آزمون سازه تدبیر

چکیده:

گسترش صنایع و گام به سوی صنعتی شدن ایجاب می کند که برای کاهش مشکلات اینده تحقیقات جامعی برروی مصرف ضایعات ساختمانی صنعتی، معدنی و کشاورزی صورت می گیرد در سالهای اخیر توجه به مسائل زیست محیطی و رویکرد به تکنولوژی بازیافت زباله ها و مواد زاید و استفاده مجدد از آنها درکشورهای توسعه یافته و صنعتی سرمایه گذاری هنگفتی را به خود اختصاص داده است یکی از روشهای مصرف مواد ضایعاتی به کارگیری آنها در بتن و سایر مصالح ساختمانی است با استفاده از برخی مواد ضایعاتی در بتن علاوه بر کاهش آلودگی زیست محیطی بعضا حتی می توان به خواص مثبت در بتن نیز دست یافت به منظور بررسی تاثیر اندازه ذرات خرده شیشه های ضایعاتی برخصوصیات ملات سیمانی یک سری مطالعات آزمایشگاهی صورت پذیرفت. دراین مقاله دو نوع خرده شیشه یکی رد شده از الک شماره ۴- مانده روی الک شماره ۸ و دیگری رد شده از الک شماره ۸- مانده روی الک شماره ۱۶ به کاررفته اند.