سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرانک کلانتری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، کارشناس آزمایشگاه تحقیقات ، کارخانه صافول
منوچهر بهمئی – دکترای شیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایرا
مجید عامریان – کارشناس ارشد شیمی، رئیس آزمایشگاه تحقیقات، کارخانه صافولا بهشهر، کی
احسان شعاعی – کارشناس ارشد شیمی، کارشناس آزمایشگاه تحقیقات، کارخانه صافولا بهشهر

چکیده:

هیدروژناسیون سه نوع روغن بی رنگ شده و اکسید شده در یک سیستم بچ بمنظور بررسی تاثیر اکسیداسیون درفرایند واکنش هیدروژناسیون انجام شده است. مشخصات روغنهای هیدروژنه شده مانند نقطه ذوب، عدد یدی، درصد جامدات و ترکیب اسیدهای چرب برای دو روغن اکسید شده و روغن تازه مورد مقایسه قرار گرفته است روغن آفتابگردان اکسید شده در عدد یدی بالاتری نسبت به روغن تازه تا حصول نقطه ذوب مشخص ( 34 و9 و 42 درجه سانتیگراد) هیدروژنه می شود. همچنین نتایج بدست آمده از درصد جامدات و مجموع اسیدهای چرب ترانسبرای نمونه اکسید شده از نمونه تازه کمتر بدست آمد. عدد پراکسید بالاتر از 0/5 میلی اکی والان برای روغنهای اتواکسید نشده و بالا تر از 5 میلی اکی والان برای روغنهای اتواکسید شده، رفتار فرایندی هیدروژناسیون را بشدت تغییر می دهند.