سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالقادیر ارازی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
محمدحسن امتحانی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
محمدرضا اختصاصی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
حمید سودائی زاده – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

بادشکن درختی به عنوان یکی از سازه های تلفیقی جنگل و زراعت به شمار می رود ایجاد بادشکن های زنده و غیر زنده نه تنها ا زاثرات منفی باد بر سطح مزرعه می کاهد بلکه موجب افزایش عملکرد محصول نیز می شود یکی از پروژه های موفقی که چینی ها برای حفاظت مزارع کشاورزی و خطوط مواصلاتی از هجوم باد و ماسه های روان ایجاد کرده اند شکبه های بزرگ و عظیم بادشکن زنده است دولت امریکا پس از طوفانهای سیاه سالهای 1930 طی مصوبه هایی کشاورزان ایالتهای بادخیز و تحت طولان گردوخاک را موظف نمود تا نسبت به احداث بادشکن درختیت تا سطح حداقل 5 درصد مزرعه خود اقدام نمایند اثرات مثبت کاشت درختان در اطراف مزارع بعنوان بادشکن های درختی و کمربندهای حفاظتی در اغلب منابع علمی ذکر شده است در مطالعاتی که در منطقه خشک هاریاتای هند در زمینه تاثیر بادشکن در عملکردپنبه صورت گرفته نتایج نشان داد بسته به نوع بادشکن 4 تا 10 درصد افزایش عملکردرا به همراه داشته است براساس تحقیقاتی که در کشور ژاپن برروی تاثیر بادشکن در کاهش تبخیر صورت گرفته نتایج بهدست آمده نشان میدهدکه در فاصله 1 برابر ارتفاع بادشکن مقدار تبخیر 40% و در فاصله 5 برابر ارتفاع بادشکن مقدار تبخیر 6% نسبت به فضای باز می باشد. نتایج نشان داده است بادشکن نقش مثبتی در افزایش عملکرد محصولاتزراعی دارد.