سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رو ح اله امیری دلویی – گناباد بلوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشکده علوم پا
مرجان توکلی – گناباد بلوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشکده علوم پا
حمید هراتی زاده – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده فیزیک

چکیده:

دراین مقاله به بررسی نانوساختار چاه کوانتمی GaAs/InGaNAs/GaAs که یک ماده نورگسیل با انرژی گاف نواری مناسب برای لیزرهای طول موج بلند ۱۳۰۰-۱۵۵۰nm و طول موجهای بالاتر است خواهیم پرداخت و در ادامه تاثیر عملیات حرارتی برخواص اپتیکی آن را بررسی می کنیم حضور نیتروژن موجب ناهمواریهای به ویژه در سطح چاه و سد در ساختارهای کوانتمی می شود که این ناهمواریها به عنوان مراکز بازترکیب غیرنوری عمل می کنند از بازپخت می توان به عنوان یک ابزار کنترلی برای بهبود کیفیت اپتیکی این ساختار استفاده کرد.