سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حمید ماکویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
امیررضا رمضانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

هدف این مطالعه اکتشافی گسترش معیاری است که بهترین نتایج را از کاربردهای بهایابی برمبنای فعالیت حاصل و متعاقب آن اقدام به طراحی مدلی نماید که تاثیرات منتج از ABC برکل عملکرد موسسات را گسترش دهد براین اساس الفای کرانباخ نشانگر برتریاشکار یکمعیار می باشد تجزیه وتحلیل فاکتورها و عوامل، نشانگر چهار بعد عملکرد کلی روش تخصیص بهای تمام شده استراتژیک کارایی و اثربخشی فزاینده منجر به بار عاملی بیش از ±۳ را نشان میدهد همچنین نتایج رگرسیون مثبت و در سطح با اهمیت ۵% بوده است نتایج پژوهش نشان دهندها ین است که معیارهای گسترش یافته می تواند کاربردهای با اهمیتی برای بهره برداری از ABC واستفاده از منافع آن در اصطلاح تخصیص بهای تمام شده استراتژیک، کارایی و اثربخشی فزاینده ای استکه تاثیرات با اهمیت برعملکرد موسسات دارد داشته باشد.