سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فروزان ارکیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رشته هواشناسی
امیره باستان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمد مرادی – معاون مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور
ویکتوریان عزتیان – رئیس مرکز شیمی جو، ازن و آلودگی هوا ، اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

یکی از سازوکارهای هواشناختی موثر در غلظت ازن کلی جو، تاشدگی وردایست می باشد که سبب انتقال هوای سرد و خشک پوش سپهری به وردسپهر می شود. در این تحقیق تاثیر تغییرات ازن و تاوایی پتانسیلی در محل تاشدگی وردایست بررسی خواهد شد. در اینجا از طریق بررسی تاوایی پتانسیل روی سطوح همدرگشت، نقش تاشدگی وردایست بر روی غلظت ازن کلی بررسی می شود. برای این کار با استفاده از روش های متداول عددی و بکارگیری داده های بایگانیNCEP/NCAR در چند حالت موردی، ابتدا تاوایی پتانسیل و مولفه قائم باد در روی سطوح فشاری مختلف محاسبه شد و سپس این کمیت ها به دستگاه مختصات همدرگشت تبدیل گردید. نتایج نشان می دهد که از آنجایی که منشاء اصلی ازن پوش سپهر است این عنصر در زمان وقوع تاشدگی عمیق در وردایست از پوش سپهر به وردسپهر فوقانی وارد شده و در اثر انتقال قائم در جو به ترازهای زیرین جو وارد می شود و مقدار ازن کلی جو افزایش خواهد داشت