سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بمان میرجلیلی – محقق پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمدرضا دانائیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

این مطالعه درمنطقه ای به نام هرات در جنوب غربی استان یزد مورد مطالعه قرارگرفت یکی از چالش های مهم در جهان کنونی رقابت برای دسترسی برای منابع آب می باشد مناطق با توجه به موقعیت ژئوپولوتیکی و استراتژیکی خود موردتوجه هستند کاهش منابع آب دراین مناطق با توجه به تغییر اقلیم جهانی و خشکسالی خواهد بود تغییر اقلیم از پدیده هایی است که ابنده جهان را با تهدید مواجه نموده است کشو رما درمنطقه ای خشک و نیمه خشک واقع شده و منابع آب محدودی دارد و تغییر اقلیم . منابع اب درحوزه های ابریز آن را تا ۱۲ درصد تا سال ۲۰۵۰ کاهش خواهد داد براساس سناریوهای IPCC تا سال ۲۰۲۰ درجه حرارت درمناطق خاورمیانه ۱ تا ۲ درجه افزایش خواهد داشت و از میزان بارش تا ۲۰ درصد کاسته خواهد شد که این اتفاق مستقیم برمنابع آب در این منطقه خشک گذاشته و باعث ایجاد چالشهای جدیدی برای منابع آب خواهد شد. دراین پژوهش با اتکا بر اطلاعات جمع اوری شده به بررسی اثرات تغییرات اقلیمی و بارندگی بر منابع اب قنوات و چاههای زیرزمینی پرداخته شد.