سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا ذبیحیان – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، صنایع دریایی شهید تمجیدی
محمدعلی فلاح – کارشناسی مهندسی مواد، صنایع دریایی شهید تمجیدی
محمد حسینعلی زاده – کارشناسی مهندسی مکانیک، صنایع دریایی شهید تمجیدی
جواد استادی – کارشناسی ارشد مهندسی تسلیحات

چکیده:

در این مقاله، تاثیر محدوده های دمایی مختلف و همچنین روش های مختلف خنک کاری خط وط گرمایش ، بر متالورژی و تغییرات ساختاری ورق در طی فرآیند گرمایش خطی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است . گرمایش ورق ها به ازای دماهای مختلفی بین 600 الی 900 درجه سانتیگراد و در حالت های سرمایش ورق از سطح زیرین، سطح رویی و هر دو سطح همزمان توسط سیال آب، انجام شده و تغییرات ساختاری و مکانیکی ایجاد شده در آن توسط انجام تست های کشش، ضربه و تست متالوگرافی مشخص شده است . در پایان بهترین محدوده دمایی و بهترین حالت سرمایش که کمترین تاثیر منفی را بر روی ساختار ورق و خواص مکانیکی آن داشته اند انتخاب شده است . هدف از این بررسی انتخاب روشی به ینه برای گرمایش و سرمایش جهت به کار بردن در دستگاه خودکار شکل دهی به روش گرمایش خطی می باشد . نتایج نشان داده اند که بهترین حالت سرمایش خط حرارت دهی شده، سرمایش سطح زیرین آن به وسیله سیال آب و بعد از مکث چند ثانیه ای می باشد. زیرا در این حالت خطر ایجاد ساخت ار مارتنزیتی حتی در صورت گرمایش ورق تا دمای 900 درجه سلسیوس و خنک کاری با سیال آب به حداقل می رسد.