سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمجید مسدد – دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک دریا
عباسعلی اکبری بیدختی – دکترای دینامیک شاره های ژئوفیزیکی
هوشنگ بصیرپارسا – دکترای هواشناسی سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

خلیج فارس یک حوضه ابی است که از طریق تنگه هرمز به دریای عمان و اقیانوسها متصل می شود این حوضه از لحاظ بیولوژیکی شیلات و کشتیرانی حایز اهمیت مطالعه است جزر و مد باد تبخیر و تابش و بار ش بهطور چشمگیر در انجا رخ می دهند و در تشکیل ترموکلاین موثر هستند ورود جریان رودخانه اروندبه خلیج فارس نیز براین پدیده تاثیر دارد بنابر تحقیقات گذشته باروکلینیسیتی و لایه بندی ستون سیال دو ویژگی در خلیج فارس است که بصورت فصلی اتفاق افتاده و تغییر می کند در واقع تشکیل ترموکلاین و جابجایی محور ترموکلاین نسبت به فضا و زمان معرف فعالیتهای تلاطمی و امواج داخلی در محیط آب است تشکیل ترموکلاین و تاثیر ورود جریان رودخانه اروند به خلیج فارس در شمال براین پدیده از نتایج این تحقیق است