سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق امیری – گروه کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
عبدالحمید عزیزی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی، ایلام
سجاد محمدعلی – گروه کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول ایران

چکیده:

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، نوعی روش نوین جوش حالت جامد است که در آن از ابراز غیر مصرفی برای ایجاد اتصال استفاده می شود . و نخستین بار برای آلیاژهای آلومینیوم به ویژه برای آن گروه از آلیاژهای آلومینیوم که روش های جوشکاری ذوبی برای آنها مناسب نمی باشد مانند آلیاژهای آلومینیوم 7075 ابداع گردید. در این تحقیق به مقایسه اثر آب به عنوان سیال خنک کار در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به صورت غرق آبی و پاششی تک پاسه و دو پاسه بودن جوش تاثیر جنس ابزار بر استحکام کششی و سختی آلیاژ آلومینیم 7075 با ضخامت 6 میلی متر پرداخته می شود . پارامترهای این تحقیق عبارتند از ، شیوه خنک کاری که به صورت غرق آبی و پاششی ، چند پاسه بودن جوش و نیز جنس ابزار که از فولاد گرم کار و نیز تلفیق این فولاد و تنگستن کار باید است می باشد . نتایج بدست آمده نشان داد عملیات همک کاری در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در حالت غرق آبی و پاششی موجب کاهش بیشینه دما و همچنین کاهش مدت زمان قرار گیری در دماهای زیاد و ایجاد ساختار مطلوب دانه ها و افزایش سختی و در نهایت افزایش استحکام کششی خواهد شد . شایان ذکر است که جوشکاری در حالت خنک کاری پاششی و استفاده از ابزار با فولاد گرم کار بهترین کیفیت سطح را دارا می باشد . قطعه جوشکاری شده در شرایط خنک کاری غرق آبی و ابزار با پین تنگستن کار باید دارای بیشترین سختی و بالاترین استحکام کششی در ناحیه جوش و کمترین عرض ناحیه نرم می باشد در حالت خنک کاری پاششی قطعه جوشکاری شده با ابزار فولاد گرم کار در ناحیه اغتشاش دارای سختی نستبا یکسانی با قطعه جوشکاری با ابزار پین تنگستن کار باید می باشد . قطعه جوشکاری شده در شرایط خنک کاری غرق آبی و ابزار با پین تنگستن کار باید دارای بیشترین سختی و بالاترین استحکام کششی در ناحیه جوش و کمترین عرض ناحیه نرم می باشد در حالت خنک کاری پاششی قطعه جوشکاری شده با ابزار فولاد گرم کار در ناحیه اغتشاش دارای سختی نسبتا یکسانی با قطعه جوشکاری با ابزار پین تنگستن کار باید می باشد .