سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شقایق جوادی – گروه شناسایی و انتخاب مواد-بخش مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی سالمی گلعذانی – گروه شناسایی و انتخاب مواد-بخش مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فیروز کارگر – گروه شناسایی و انتخاب مواد-بخش مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

از آنجایی تا کنون در خصوص بررسی اتصال لب به لب قطعات فولاد زنگ نزن ۴۳۰ توسط روش جوشکاری همزن اصطکاکی تحقیقی انجام نشده است؛ در این مقاله بررسی امکان ایجاد اتصال لب به لب در قطعات فولاد زنگ نزن فریتی ۴۳۰ توسط جوشکاری همزن اصطکاکی و تاثیر سرعت جوشکاری همزن اصطکاکی بر خواص و ریز ساختار فولاد زنگ نزن فریتی ۴۳۰ بررسی گردید. بدین منظور از ابزار تنگستن کاربید- کبالت جهت جوشکاری استفاده شد. نمونه هایی با ضخامت ۲mm در سرعت چرخش ابزار ۸۰۰ و ۶۰۰rpm و سرعت خطی ۵۰ و ۱۰۰mm/min جوشکاری شده اند. مطالعات نشان داده است که اندازه متوسط دانه ها تا حدود ۱/۵µm کاهش یافته و د رناحیه هم زده، تبلور مجدد دینامیکی حاصل شده است. همچنین آزمایشات میکروسختی، افزایش سختی در این ناحیه را نشان می دهد.