سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرجان عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد
مهدی وادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدفسا
سلمی حق شناس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد
علیرضا ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد

چکیده:

دراین تحقیق چگونگی جذب تعادلی کمپلکس های اسیدهای امینه با فلزاتی چون اهن II ، کبالت II، و مس II را برروی نانوتیوبهای کربنی مورد مطالعه قرا ردادیم و باتوجه به تطابق خوب داده های تجربی با مدل فروندلیچ و محاسبه پارامترهای جذب ایزوترم های لانگموئیر، فروندلیچ، و تمکین برتری میزان جذب کمپلکسهای اسیدهای امینه با فلز مس II را به عواملی چون شعاع یون فلزی، طبیعت پارامگنتیک و الکترونگاتیوی اتم مرکزی مربوط می سازیم.