سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سروش فولادچی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ
محمد فاروق حسینی – دانشیاردانشگاه تهران
شادی لسان پزشکی – کارشناس ارشد اکتشاف نفت

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم درطراحی و ساخت ابنیه های سنگی آگاهی از خواص الاستیکسنگ بستر آنها است امروزه به علت هزینه های سنگین و روشهای سخت ازمایشهای صحرایی برجا و همچنین تست های ازمایشگاهی استاتیک جهت تعیین خواص الاستیک سنگ از یکسو و از بین رفتن نمونه های مورد ازمایش پس ازانجام یک بار ازمایش ازسویی دیگر استفاده از روشهای غیرمخرب ارزان قیمت از جمله سرعت گذر امواج فراصوتی با استقبال گسترده ای روبروست جهت بسط استفاده وجایگزین نمودن این روش لازم است تا تاثیر شرایط و خواص فیزیکی سنگ ها برنتایجاین تست ها مشخص شود تخمین و پیش بینی خواص الاستیک کنترل صحت نتایج ازمایشهای دینامیک درازمایشگاه و ایجاد شرایط مناسب جهت افزایش دقت نتایج از جمله فواید اطلاع از این تاثیر ها است دراین تحقیق تاثیر سه خاصیت فیزیکی شام لوزن مخصوص خشک تخلخل و میزان جذب اب برپارامترهای الاستیک دینامیک سنگ ها شامل سرعت گذر امواج فشاری و برشی مدولهای الاستیسیته و برشی دینامیک و ضریب پواسون دینامیک مورد بررسی قرارگرفت و ازمایشهای گذر امواج فراصوتی و تعیین خواص فیزیکی برروی 9 نوع مختلف سنگ آهن ازهرنوع سنگ 6نمونه انجام شد نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر بسیارزیاداین خواص برپارامترهای الاستیک می باشد.