سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد قربانپور – بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا ایزدپناه – بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
هادی قربانپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این تحقیق تاثیر شرایط مختلف آنیل روی ساختار و خواص مکانیکی فولاد کم کربن کشته شده با آلومینیوم بررسی شده است. دما و سرعت دهی آنیل به عنوان متغیر آزمایشی بررسی شد. نتایج نشان دادند که افزایش دردمای آنیل و سرعت حرارت دهی به ترتیب ۵۰۰ درجه سانتی گراد و ۱۰۰ درجه سانتی گارد بر ساعت ،تاثیر زیادی روی ساختار دانه های مواد ندارد و این شریط آنیل منجر به ایجاد میکرو ساختاری از دانه های فریت متبلور شده به شکل پنکیکی کامل می شود. مطالعات میکروسکوپ نوری و نتایج آزمایش های متالوگرافی کمی و کیفی نشان دادند که با کاهش سرعت حرارت دهی هنگام آنیل، زمان نهفتگی برای شروع تبلور مجدد افزایش و آهنگ رشد درصد تبلور مجدد کاهش یافته و ساختار دانه ای تمایل به شکل گیری به صورت پنکیکی پیدا می کند و در نتیجه خواص مکانیکی مورد نیاز مواد برای کاربردهای کشش عمیق فراهم می شود.