سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدیه سلطانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
مهدی شریفانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امان اله جوانشاه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور
حسین حکم آبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر دما، ویتامین ث و نوع بسته بندی برروی افزایش ماندگاری پسته تازه رقم اوحدی در رفسنجان صورت گرفت آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار انجام شد. فاکتور A روشهای بسته بندی میوه پسته در سه سطح سلوفان، پلی اتیلن و پلی پروپیلن فاکتور B درجه حرارت نگهداری نمونه ها در سه درجه حرارت 25 ، 17 و 4 درجه سانتیگراد و فاکتور C تیمار با اسید اسکوربیک در سه غلظت 0 ، 5 و 10ppm بود هر سه روز یکبار درصد کاهش وزن میزان آلودگی به حشرات و ارزیابی حسی ( بافت، رنگ و طعم بررسی گردید.