سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن بهره برپور – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر اکرامی – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با انجام عملیات حرارتی روی فولاد C-Mn ساختار دوفازی فریتی – مارتنزیتی با 25% حجمی مارتنزیت بدست آمد. ازمایش کشش برروی فولاد در گستره دمایی 25 تا 550 درجه انجام شد. نتایج ازمایشات نشان میدهد که با افزایش دما تا حدود 500 درجه استحکام تسلیم و کششی افزایش و کرنش شکست کاهش می یابد بالاتر از این دما استحکام تسلیم و کششی کاهش و کرنش شکست افزایش می یابد این افزایش در استحکام به پدیده پیرکرنشی دینامیکی مرتبط شد بررسی منحنی تنش – کرنش نیز نشان میدهد که برای این فولادها دو منطقه کارسختی را میتوان مشخص کرد که توان کارسختی درمنطقه اول با افزایش دما ابتدا افزایش و پس از ان کاهش می یابد. تغییرات توان کارسختی در منطقه دوم تا حدود 150درجه ناچیز و پس از ان کاهش می یابد.