سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خدابنده – دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی موا
محمدجهازی – دانشیار
علی پیشگاه زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدطه اغداشی – معاونت برنامه ریزی و تحقیق

چکیده:

فولادهای میکروالیاژی طی 30 سال استفاده درصنعت اهنگری به صورت روزافزونی جایگزین فولادهای سختی کاری شونده شده اند طی این مدت مطالعات بسیار زیادی برروی این فولادها صورت گرفته و از انجا که این فولادها بصورت اهنگری شده و بدون نیاز به عملیات حرارتی مورد استفاده قرار میگیرند کنترل پارامترهای اهنگری نقش اساسی در کنترل خواص نهایی قطعه اهنگری شده دارددر این تحقیق یک فولاد میکروالیاژی متوسط کربن حاوی V-Ti مورد مطالعه قرارگرفته و اثر دما و درصد تغییر شکل بر اندازه دانه استنیت مورد بررسی قرارگرفته است لقمه های اهنگری ابتدادر دمای 1250 درجه پیش گرم شده و سپس در سه دمای مختلف به مقادیر 20 تا 70 درصد توسط یک پرس مکانیکی تغییر شکل یافتند. نتایج نشان میدهد افزایش درصد تغییر شکل ساختار یکنواخت ت ری را به دنبال دارد به عبارت دیگر در نمونه هایی که تحت تغییر شکل زیاد قرار می گیرند اندازه دانه استنیت مستقل از دمای اهنگری است و چنانچه قطعه ای تغییر شکل زیادی حین اهنگری نیاز داشته باشد می تواند در محدوده وسیعی از دما تحت اهنگری قرارگرفته و با وجود این ساختار یکسان برسد.