سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی اکبرزاده افروزی – بابل
آزاده عامری – آمل

چکیده:

باتوجه به تغییر بازارازحالت تقاضامحور به مشتری محور و درنتیجه اهمیت یافتن رضایت و وفاداری مشتری دربازاررقابتی فعلی برآن شدیم تا به بررسی نقش مهم رضایت و وفاداری مشتری برفروش محصولات شرکت و موفقیت آن بپردازیم با بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که اکثرمقالات علمی رضایت مشتری را فقط ازیک زاویه مورد مطالعه قرار داده اند این مقاله جنبه های مختلف رضایت و وفاداری مشتریان گوناگون درمهمترین تحقیقات علمی چندسال اخیر را مورد مطالعه قرارداده و سعی کرده است ابعاد مختلف آنها را بهم ربط دهد درابتدا به بررسی تصویر شرکت و تجربه برند که یکی ازبحث های داغ بازاریابی است بررضایت و وفاداری مشتری پرداخته شد سپس به بررسی روشهای اندازه گیری رضایت مشتریان نهایی و صنعتی درکانال توزیع پرداخته ودرپایان رضایت و وفاداری مشتریان الکترونیکی را که با استفاده رو برشد اینترنت یک مساله مهم دردنیای امروز است بررسی شد. این مقاله میتواند برای افرادی که میخواهند درمورد رضایت و وفاداری مشتری مطالعه کنند بعنوان یک منبع قوی و جامع اصطلاحات و تحقیقاتی که دراین زمینه انجام شده ااست باشد.