سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود زابلستانی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
سیداحمد طباطبایی فر – استاددانشگاه تهران

چکیده:

تعیین خواص فیزیکی و وابستگی آنها به رطوبت محتوی مغز بادام جهت طراحی ماشین ها و تجهیزات انتقال دهنده، انبارکردن ، درجه بندی، خشک کردن و سایر فرآیندهای آن ضروری است. از جمله این خواص فیزیک ی،زاویه قرار گیری و ضریب اصطکاک استاتیکی می باشد. مطالعه برروی خواص فیزیکی بادام محدود بوده وتا به حال در مورد ارقام ایرانی بادام تحقیقی انجام نشده است. آزمایش ها برای سه نوع مغز بادام (کاغذی، نیمه سنگی و سنگ ی بر روی سه نوع سطح آهن گالوانیزه، پلکسی گلاس و چوب صاف درپنج سطح رطوبتی ( ۵و۱۰و۱۵و۲۰و۲۵ درصد) برپایه وزن خشک وهرکدام با پنج تکرار و آنالیز داده ها با استفاده از آزمون فاکتوریل بر پا ی ه طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که زاویه قرار گیری و ضریب اصطکاک استاتیکی با افزایش رطوبت افزایش یافت