سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه پویامنش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
بیت اله اقبالی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
غلامرضا ابراهیمی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمد سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری

چکیده:

در این تحقیق تاثیر ریز ساختار اولیه از نظر نسبت کسر حجمی فریت به استنیت بر رفتار تغییر شکل گرم مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور نمونه های استاندارد آزمون فشار گرم از چند نوع فولاد زنک نزم دو فازی تهیه گردد و سپس در دماهای ۹۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد و به نرخ کرنش ۰/۱sec (به توان ۱-) تغییر شکل گرم اعمال شد. نتایج بررسی ها مبین آن است که سطح تنش یلان نمونه ها شدیدا تابع پارامترهای تغییر شکل و ریز ساختار اولیه فولادهاست. همچنین نحوه تاثیر نسبت فازهای تشکیل دهنده اختار بر قابلیت شکل پذیری مورد مطالعه قرار گرفت و ارتباط بین عوامل و مشخصه های ریز ساختاری و پارامترهای فرایند تغییر شکل بر مکانیزم های کار نرمی و سینیتک آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.